Thanh niên bất lực đứng nhìn người yêu đi lấy chồng bị đụ ngay trong tiệc cưới