Em diễn viên ballet siêu dễ thương bị đóng gạch từ phía sau cực thốn