Dễ thương xinh đẹp như này không đụ thì phí cả một đời Tsukasa Aoi nhỉ