Phệt bướm gái tơ din đét buốt hết con cặc rồi, cú đẩy mạnh, tất cả tinh dịch đều đến với cô ấy. Lúc này tôi đã kiệt sức, còn cô ấy thì bằng lòng lao vào vòng tay tôi, nắm lấy cặc tôi và ngủ trong vòng tay nhau. Sáng hôm sau, tôi đặc biệt nói với Dung Phương: “Đừng làm chuyện đó ở đây. Có thể chàng trai trẻ đó tối qua đã làm loạn, Chơi lồn em rau sạch sướng tê hết con cặc rồi sau này sẽ gây rắc rối cho anh.” Dung Phương gật đầu, tôi nói tiếp: “Anh đi Tế Nam, ở đó tôi có bạn bè có thể chăm sóc cho anh.” Dung Phương nói: “Anh không muốn chúng tôi nữa”, “Anh muốn chúng tôi, tại sao lại không