Ca sỹ việt sang trung quốc bán dâm kiếm tháng vạn tệ, nói là khét tiếng. Anh thường tìm đủ lý do để các nữ giáo viên xinh đẹp hoặc nữ nhân viên trong phòng giáo dục “báo cáo công việc” với mình. Nếu ai không nghe lời, hắn sẽ tìm đủ lý do để gây rắc rối. Khi đó, công việc ổn định quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, hầu hết giáo viên và nhân viên xinh đẹp đều không chịu nổi trước quyền lực của hắn. Trước đây, Ca sỹ việt sang quảng tây bán dâm kiếm tháng vạn tệ Quận chúa Dương đến gặp thầy Wu, nhưng thầy Wu dùng giọng điệu mạnh mẽ đẩy ông ta ra, rắc rối nghiêm trọng đến mức ông ta còn lôi cả con hổ ra