Chán đời thanh niên húp luôn em họ trắng xinh, có sự can thiệp của quân đội và những người khác. Vậy thì tôi có sợ hãi trong vài phút cũng không sao. Dù có yếu tố giả vờ tư lợi nhưng việc Trung đội trưởng Tôn đóng vai anh trai của Luo Gang để bù đắp cho tình anh em đã mất nhiều năm là điều đương nhiên. ************ 夜晚总是那安谧,倚着大半片山的成功岭营区也和城市的其他角落一样,渐渐从热闹归於平静。 Tiếng ồn ào của hàng ngàn hạ sĩ quan, Bấn cặc thanh niên húp luôn em họ xinh đẹp chiến sĩ và tiếng huấn luyện dần nhỏ dần khi màn đêm càng lúc càng tối. Con đường không có đoàn diễu hành trông càng gọn gàng và rộng rãi hơn. Vầng