Tẩm bổ cho bạn gái đang ốm bằng cách ”cho củi vào lò” cực nhanh khỏi ốm