Lấy vợ mới phải sống chung với cô con gái mới lớn của vợ và cái kết khó tránh khỏi